پایا پلیمر دانا

نمایشگاه ایران پلاست ۹۸

متراژ ۴۹ متر

پیشنهاد قیمت : ۳۵ میلیون