کیمیافروز

نمایشگاه ایران پلاست ۹۸

متراژ ۶۳ متر

پیشنهاد قیمت : ۴۵ میلیون