پایا پلیمر دانا

نمایشگاه ایران پلاست 98

متراژ 49 متر

پیشنهاد قیمت : 35 میلیون