ساخت آبجکت ۳D و انیمیشن

ساخت آبجکت ۳D و انیمیشن

در بسیاری از موارد نیاز دارید تا یک محصول قبل از تولید (کانسپت) و یا نحوه کارکرد یک دستگاه که قابل فیلمبرداری نیست مانند یه کارخانه تولید خط لوله ، برای مشتری شما معرفی شود . ( عملکرد محصول ، محصول تولید نشده ، آموزش محصول و زیبا سازی در ارائه توانایی محصول ، …. )

محصولی که در حد کانسپت می باشد قبل از تولید برای پتانسیل بازار طراحی میشود و بازخورد اطلاعات آن را برای تیم تحقیقاتی خودتان ارسال می کنید . این مزیت به شما کمک می کند که بدانید آیا آن را تولید کنید یا نه ! و همچنین تبلیغات قبل از تولید در هر دو حالت برای شما بشدت مفید می باشد.