تیزر فروش – بخارپز

کارفرما : شرکت محترم ویداس
تهیه کننده و صاحب اثر: مهدی اصفهانی
کارگردان و جلوه های ویژه : عرفان رحیمی

مدیر تولید : ایمان ظریف

بازیگر : –

تصویربردار: سعید بخت گشا – سهیل محسنی

صدا پیشه : کیکاووس یاکیده

مدل آرشیتکت : علی بابایی

موزیک : مهدی آقائی

عکاس : سعید بخت گشا

گریم : –

منشی صحنه : الناز روزبهانی