تیزر شرکت ویداس – تیزر چرخ گوشت

کارفرما : شرکت محترم ویداس
تهیه کننده و صاحب اثر: مهدی اصفهانی
کارگردان و جلوه های ویژه : ایمان ظریف

انیماتور : علی بابایی

مدیر تولید : ایمان ظریف

بازیگر : ساناز بهرامی

تصویربردار: علی بابایی – سهیل محسنی

صدا پیشه : آیسان نوروزی

مدل آرشیتکت : علی بابایی

موزیک : مهدی آقائی

عکاس : –

گریم : –

منشی صحنه : الناز روزبهانی