سینما گلخانه قسمت دوم

(معرفی سایت)

کارفرما : شبکه سوم صدا و سیما
تهیه کننده و صاحب اثر: مهدی اصفهانی
کارگردان و جلوه های ویژه : عرفان رحیمی

مدیر تولید : ایمان ظریف

بازیگران :

محمد رضا حسینیان

شاهین جمشیدی

مهدی نادریان

موزیک : مهدی آقائی

عکاس : دانیال صابونچی