لوله سازی اهواز

نمایشگاه نفت سال 95

متراژ 140 متر

پیشنهاد قیمت : 70 میلیون