insta-char-vidas-1

طراحی کاراکتر لوازم خانگی ویداس

(کاراکتر برند ویداس)

تهیه کننده : مهدی اصفهانی
طراح : ایمان ظریف
صاحب امتیاز :لوازم خانگی ویداس

 

کاراکتر ویداس چطور متولد شد ؟

برای تولید تیزرهای این شرکت نیاز بود تا المانی قابلیت های محصولات این شرکت را به بهترین نحو به نمایش بگذارد ، این کاراکتر بعد از طراحی های متعدد خلق شد و در قسمت نمونه های تیزر می توانید آن را ملموس تر مشاهده کنید