درباره ما

درباره ما


گروه طراحان کاردان ، امروز از دو بخش تولید محتوی دیجیتال و طراحی داخلی و غرفه های نمایشگاهی و خدمات مرتبط تشکیل شده است.

این مجموعه در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را در زمینه خدمات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری با نام تجاری “کارش رایان” شروع کرد و تا سال ۱۳۸۸ شرکت ها و ارگان های زیادی را تحت پوشش خدمات خود قرار داد.

در سال ۱۳۸۸ با تغییر سیاست های این مجموعه ؛ خدمات متفاوتی در صدر فعالیتهای ما قرار گرفت .

تولید تیزرهای تبلیغاتی ، ساخت فیلم های صنعتی-آموزشی و عکاسی صنعتی . کلیه این خدمات زیر مجموعه خدمت اصلی این مجموعه که برند سازی است  ، می باشد.

در جهت نیل به هدف یکپارچه سازی خدمات برند سازی ، طراحی داخلی (اداری ، تجاری و خانگی ) و خدمات نمایشگاهی (غرفه سازی،تشریفات ) بعنوان خدمات اصلی مجموعه کاردان ، نزدیک به یک دهه با نمونه کارهای قوی در اختیار مشتری های معزز قرار گرفت.

همانطور که همیشه گفته ایم : از گذشته تا آینده با شمائیم